Partnere og verdensmål

LimeLight SUP Tours er en del af Stevns Klint Partnere.

Med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål samarbejder vi om at løfte og beskytte vores lokale natur og vores verdensarv. 

I LimeLight SUP Tours arbejder jeg primært med følgende verdensmål: 

Mål 11.4: Indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv skal styrkes

Mål 14: Livet i havet 

Mål 17: Partnerskaber for handling

Det betyder blandt andet, at jeg har en nultolerance over for affald i naturen, og at jeg opfylder anbefalingerne omkring færdsel på og langs Stevns Klint.

Limelight SUP Tours er en selvstændig enhed, der samarbejder med LimeLight Boardsport Club.

LimeLight Boardsport Club er en forening, der fremmer kendskabet til diverse vandsportsaktiviteter på board, og som inkluderer og inviterer lokale foreninger, skoler og beboere ind i fællesskabet.

LimeLight er et partnerskab mellem selvstændige enheder, som p.t. består af:

Du kan læse mere om FN’s 17 Verdensmål her.